Privacy

Wat doen we met uw gegevens? Broodsnijmachines.nl respecteert de privacy van de gebruikers van de webshop van broodsnijmachines.nl en zal er voor zorgen dat de door u verstrekte gegevens vertrouwelijk worden behandeld. De gegevens worden opgeslagen in een beveiligde omgeving. Broodsnijmachines.nl gebruikt de gegevens enkel voor informatieve, logistieke, commerciële, actiematige doelen die direct voortvloeien uit activiteiten van Broodsnijmachines.nl.
Broodsnijmachines.nl zal de gegevens niet aan derden leveren of verkopen.